MGNews: Lesen Dan Cukai Jalan Boleh Diperbaharui Semula Di Pejabat Pos

Pembaharuan cukai jalan dan lesen memandu yang kini boleh dilaksanakan secara jumpa terus di pejabat pos sejak 6 September ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Pejabat Pos Malaysia