Hanya kerajaan stabil boleh selesai masalah rakyat

Oleh itu, kuasa perlu diberikan kepada rakyat semula.