Orang ramai yang ditemui berharap kerajaan mengambil langkah konkrit untuk memastikan kadar tarif elektrik dapat diturunkan supaya tidak membebankan mereka.