Pas menggunakan pelbagai cara untuk mendekati masyarakat dan kini persepsi orang ramai beransur-ansur berubah.