Bajet 2023: KPKT Sudah Hantar Wishlist Penting Untuk ‘Abang Bomba” – Reezal Merican