Hampir 5,496 tempat telah dikenalpasti sebagai lokasi berisiko mengalami banjir.