Tarif elektrik kekal bagi semua pelanggan kediaman