SWM Environment, UTHM sasar kutip 30 tan metrik sisa makanan tahun ini

Program Pengkomposan Sisa Makanan dan KITARecycle yang telah dilancarkan pada Februari 2021 ini sehingga Disember 2022 berjaya mengumpulkan 25 tan metrik sisa makanan yang melibatkan beberapa pusat komuniti di sekitar daerah Batu Pahat.