Peranan pelajar-atlet terhadap pendidikan tinggi

Keberadaan pelajar-atlet di institusi pengajian tinggi bukan sahaja cenderung kepada kecemerlangan sukan malah membantu kepada menyokong persekitaraan universiti yang dapat mencipta masyarakat yang lebih inklusif, berbilang budaya dan sejahtera.