Gambar hiasan

PENGARUH media dalam konteks tempat kerja wajar diberi perhatian terutama sekali apabila ia melibatkan penyalahgunaan media dalam mensensasikan sesuatu isu yang belum pasti kesahihannya. Kesalahan informasi dan penyebaran bukan sahaja mampu memberi impak kepada individu tetapi turut mampu membawa imej yang negatif kepada organisasi itu sendiri. Hubungan profesional di tempat kerja merupakan salah satu medium yang dapat mendatangkan suasana harmoni dan kepuasan di tempat kerja.

Suasana kerja yang positif hasil dari kefahaman rakan sekerja akan membantu meningkatkan semangat kerja antara satu sama lain. Namun, tidak dinafikan, tidak semua organisasi didunia ini mampu mencapai budaya kerja yang positif. Malah, untuk mengawal seorang pekerja bukanlah kerja yang mudah. Ditambah pula dengan dunia digitalisasi yang kian berkembang. Sesebuah isu boleh disensasikan dalam masa yang
singkat.

Benar, pengaruh media dalam konteks tempat kerja boleh menjadi sangat besar dan patut diberi perhatian serius. Penyalahgunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab boleh membawa kepada penyebaran maklumat palsu atau malah berniat jahat, yang boleh merosakkan reputasi sesebuah organisasi sekaligus mungkin boleh membawa kepada masalah undang-undang.

Oleh itu, organisasi perlu memberi perhatian kepada kepentingan mengurus penggunaan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab, serta memastikan pekerja memahami kesan penggunaan media sosial di tempat kerja. Di samping itu, organisasi perlu memberi perhatian kepada isu privasi dan keselamatan maklumat, dan memastikan maklumat yang disiarkan oleh pekerja tidak melanggar undang-undang atau dasar organisasi. Dengan menjalankan pengurusan media sosial yang berkesan, organisasi boleh memanfaatkan potensi media sosial untuk meningkatkan hubungan profesional dan mempromosikan imej positif organisasi di mata umum.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, organisasi boleh mengoptimumkan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan promosi, dan mengelakkan kesan negatif penyalahgunaan media sosial di tempat kerja. Berikut merupakan antara beberapa perkara yang boleh dipertimbangkan apabila berurusan dengan media sosial di tempat kerja:

Privasi dan keselamatan
Adalah penting untuk memberi perhatian kepada privasi dan keselamatan maklumat yang disiarkan di media sosial. Menyiarkan maklumat berkaitan kerja, pelanggan atau rakan sekerja boleh mengancam keselamatan maklumat dan boleh membahayakan tempat kerja. Pastikan maklumat yang disiarkan hanya mematuhi dasar privasi dan keselamatan syarikat.

Kelakuan profesional
Media sosial boleh menjejaskan imej dan reputasi individu dan syarikat. Penyiaran yang tidak sesuai dan tidak profesional boleh menjejaskan persepsi orang ramai terhadap individu dan syarikat. Pastikan siaran anda mencerminkan tingkah laku profesional yang diharapkan di tempat kerja.

Penglibatan di media Sosial
Penglibatan di media sosial boleh meningkatkan produktiviti dan kreativiti di tempat kerja. Walau bagaimanapun, penglibatan yang berlebihan boleh mengganggu produktiviti dan
kecekapan kerja. Pastikan penglibatan anda di media sosial mematuhi dasar syarikat dan tidak mengganggu kerja anda.

Polisi syarikat
Setiap syarikat harus mempunyai dasar media sosial yang jelas untuk membimbing tingkah laku yang diharapkan di tempat kerja. Dasar ini harus meliputi cara menggunakan media sosial, perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk disiarkan, dan cara mengendalikan situasi yang berkaitan dengan media sosial di tempat kerja.

Menghormati rakan sekerja
Pastikan penggunaan media sosial anda tidak mengganggu atau mengganggu kerja rakan sekerja. Elakkan siaran yang mempersendakan atau memperlekehkan rakan sekerja, dan sentiasa bertindak dengan sopan dan menghormati orang lain dalam persekitaran kerja. Untuk mengekalkan etika di tempat kerja, adalah penting untuk memahami implikasi penggunaan media sosial dan mematuhi dasar syarikat yang berkenaan. Ini akan membantu membina hubungan kerja yang positif dan mengekalkan imej korporat yang baik.

Mencari kebenaran untuk setiap isu yang tersebar
Sikap mencari kebenaran amat penting dalam penggunaan media. Dalam era maklumat di mana maklumat disebarkan dengan cepat dan mudah, adalah sangat penting untuk menjadi pembaca yang kritis dan tidak mudah mempercayai apa-apa maklumat yang diterima. Kita mesti mengesahkan dan mengesahkan sumber maklumat sebelum kita mempercayainya atau
berkongsinya dengan orang lain.

Selain itu, sebagai pembaca, kita juga harus faham bahawa setiap orang mempunyai perspektif dan pandangan yang berbeza terhadap sesuatu isu. Kita mesti memberi perhatian kepada konteks dan latar belakang maklumat untuk memahami sudut pandangan yang berbeza daripada setiap sumber maklumat yang ada. Dengan memahami sudut pandangan yang berbeza, kita boleh membuat keputusan yang betul dan bijak. Apabila kita menyebarkan maklumat yang tidak tepat atau berdasarkan spekulasi semata-mata, ia boleh menyebabkan salah faham, ketidakpercayaan dan konflik dalam persekitaran kerja atau organisasi. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa berhati-hati dan berfikir dua kali sebelum mempercayai atau menyebarkan maklumat yang tidak terbukti kebenarannya. Ini boleh membantu kita mewujudkan budaya kerja yang sihat dan produktif di tempat kerja.

Sebagai pekerja kita mesti menggunakan media sosial dengan bijak dan profesional. Media sosial kini merupakan bahagian penting dalam kehidupan kita dan boleh menjejaskan reputasi dan kerjaya kita. Oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan kesan setiap tindakan atau komen yang kami siarkan di media sosial. Sebagai pekerja juga, kita mesti mengekalkan integriti dan profesionalisme kita dalam media sosial. Kita mesti mengelakkan tindakan atau ulasan yang boleh memudaratkan organisasi atau kerja kita, seperti mendedahkan maklumat sulit syarikat, menghina rakan sekerja atau atasan, atau membuat ulasan yang tidak konsisten dengan norma dan nilai organisasi.

Sebaliknya, kita harus menggunakan media sosial untuk membina reputasi profesional dan mengembangkan rangkaian kenalan kita. Adalah amat penting untuk sentiasa ingat bahawa media sosial bukanlah tempat untuk menyebarkan maklumat atau tingkah laku yang tidak profesional atau tidak sesuai. Sebagai pekerja yang bijak, kita mesti sentiasa mengekalkan profesionalisme dan integriti kita, baik di media sosial mahupun di tempat kerja.

Dr. Afiqah Mior Kamarulbaid
Pensyarah Komunikasi Media Baharu
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia

Dr. Nurul Nadirah Abu Hasan
Pensyarah Pengurusan dan Pelancongan
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia