Jurang tenaga kerja dan cabaran pengekalan tenaga mahir sektor rel di Malaysia

Antara isu yang hangat di perkatakan kini dalam industri pengangkutan rel berkaitan dengan pembangunan modal insan adalah peningkatan jurang bakat dan kemahiran teknologi terkini selaras dengan pendigitalan sistem pengangkutan serta cabaran mengekalkan pekerja mahir untuk bekerja di sektor kereta api.