Sejak diperkenalkan, 3.2 juta penyertaan telah diterima melalui program dan latihan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Keusahawanan, Advokasi dan lain-lain dari PEDi di seluruh negara.

Fokus utama PEDi adalah melahirkan dan memperkasa usahawan kecil ke arah pendigitalan yang inovatif dan berdaya saing dengan sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana (PMKS) yang merupakan tonggak ekonomi negara.