MGNews: Wujud Keperluan Anggota APM Ditambah Sama Ada Tetap Atau Kontrak – Armizan

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, terdapat keperluan untuk mewujudkan penjawatan tetap dan kontrak tambahan kepada Anggota Pertahanan Awam Malaysia (APM) khusus untuk meningkat dan memperkasakan fungsinya sebagai urusetia kepada jawatankuasa pengurusan bencana di negeri dan daerah.