Gelagat seorang mahasiswa ketika berkumpul di hadapan Menara PTPTN selepas selesai berarak pada Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN11
Sebahagian mahasiswa dan mahasiswi berarak menuju ke Menara PTPTN ketika menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur . foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN09
Sebahagian mahasiswa dan mahasiswi berarak menuju ke Menara PTPTN ketika menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur . foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN08
Seorang mahasiswa membawa poster “Tuntut Janji PTPTN semasa berarak menuju ke Menara PTPTN semasa menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN05
Antara sebahagian mahasiswa memegang poster “Tuntut Janji PTPTN “sebelum berarak menuju ke Menara PTPTN semasa menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN04
Antara sebahagian mahasiswa memegang poster “Tuntut Janji PTPTN “sebelum berarak menuju ke Menara PTPTN semasa menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN01
Seorang mahasiswa memperkemaskan patung yang tertera “Tuntut Janji PTPTN”sebelum berarak menuju ke Menara PTPTN semasa menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN16
Sebahagian mahasiswi memegang poster “Tuntut Janji PTPTN “semasa berarak menuju ke Menara PTPTN ketika menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di hadapan Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN17
Sebahagian mahasiswa berkumpul di hadapan Menara PTPTN selepas selesai berarak pada Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN18
Sebahagian mahasiswa berkumpul di hadapan Menara PTPTN selepas selesai berarak pada Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
Kelihatan seorang mahasiswi memegang poster “Mahasiswa Bangkit “sebelum berarak menuju ke Menara PTPTN semasa menyertai Himpunan Tuntut Janji PTPTN di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN20
Sebahagian mahasiswi mengaminkan doa ketika berkumpul di hadapan Menara PTPTN selepas selesai berarak pada Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN21
Kelihatan seorang mahasiswi meletakkan poster “Tuntut Janji PTPTN” dihadapan pintu masuk Menara PTPTN selepas selesai berarak pada Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018
MGF24112018_HIMPUNAN TUNTUT JANJI PTPTN24
Kelihatan seorang mahasiswi meletakkan poster “Tuntut Janji PTPTN” dihadapan pintu masuk Menara PTPTN selepas selesai berarak pada Himpunan Tuntut Janji PTPTN di sekitar kawasan Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 24 NOVEMBER 2018