Perketat kelulusan pinjaman PTPTN elak hutang tidak berbayar

Kolej-kolej swasta ini pula sebenarnya mempunyai masalah mendapatkan penuntut, lantaran itu skim pinjaman PTPTN dijadikan sandaran atau alat untuk menggalakkan para pelajar menyambung pendidikan mereka.