Wednesday, June 26, 2024
Home Tag Meridian

Tag: Meridian

Meridian Bhd telah diklasifikan sebagai syarikat PN17

Pemaju hartanah itu dalam makluman kepada Bursa Malaysia pada Isnin berkata, kriteria PN17 itu tercetus apabila juruaudit menyatakan penafian pendapat dalam penyata kewangan diaudit syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Nov 2023, diumumkan pada 5 April 2024