Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Antara peralatan yang digunakan oleh pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Antara peralatan yang digunakan oleh pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Antara peralatan yang digunakan oleh pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang menunjukkan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, yang dilukis pada replika kereta mainan ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Antara peralatan yang digunakan oleh pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Antara peralatan yang digunakan oleh pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada replika kereta mainan dengan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indoesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.
Pelukis dari Dinggo Company, Indonesia, Beben Wayang ketika melukis pada arca besi mengunakan teknik pinstriping dan lettering yang berkolaberasi bersama Route 77, pada ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette pada program Kuala Lumpur Bike Week (KLBW) 2019 di Bandar Malaysia, Jalan Lapangan Terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. foto NOOREEZA HASHIM, 21 DISEMBER 2019.