Suruhanjaya Sekuriti

KUALA LUMPUR – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) memantau rapi perkembangan yang sedang berlaku dalam pasaran modal berikutan situasi terkini di peringkat tempatan dan global.

Pengantara pasaran dengan permodalan yang kukuh, tahap kecairan yang baik dalam industri pengurusan dana serta infrastruktur pasaran yang kukuh akan terus memacu daya tahan dan menyokong pasaran modal daripada sebarang kejutan dari luar.

SC akan kekal berwaspada dan terus memantau pasaran bagi memastikan ia beroperasi dengan adil dan teratur. – MalaysiaGazette