Wednesday, May 27, 2020
Home Tag SC

Tag: SC

SC keluar panduan kesihatan, keselamatan

Panduan ini bertujuan untuk membimbing CMP dalam membangunkan dan memaklumkan prosedur operasi standard (SOP) dalaman yang jelas mengenai langkah-langkah kesihatan dan keselamatan, di samping SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan pelbagai kementerian untuk meminimumkan risiko Covid-19 di tempat kerja mereka, yang berkaitan dengan urusan mereka dengan pekerja, ejen dan pihak luar.

SC permudah agihan produk pasaran modal

Pindaan ini akan membolehkan pengendali aplikasi e-dompet atau e-pembayaran untuk bekerjasama dengan pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk mengedarkan produk pasaran modal kepada pelabur.

SC keluar garis panduan pengiklanan, pasaran modal

Garis Panduan baharu ini memberi lebih kelonggaran kepada para pengiklan dalam menggunakan platform pengiklanan yang lebih meluas, termasuk media sosial, aplikasi pesanan dan perayauan video untuk mempromosi produk dan perkhidmatan mereka, kata SC.

SC, Bursa gantung penjualan singkat hingga 30 Jun

Tindakan menggantung sementara jualan singkat diperkenalkan oleh SC dan Bursa Malaysia sebagai sebahagian siri langkah proaktif untuk mengurangkan potensi risiko yang timbul dengan meningkatnya ketidaktentuan dan ketidakpastian di peringkat global berikutan pandemik tersebut.

SC beri kelonggaran terbit nota boleh tukar

Kelonggaran ini akan membolehkan perniagaan menyerahkan penerbitan nota boleh tukar mereka terus kepada SC tanpa melalui khidmat penasihat utama.

SC cari Wong Shee Kai

Pada 3 April 2020, SC juga telah meminta bantuan Interpol untuk mencari Wong setelah waran tangkap dikeluarkan terhadap lelaki itu oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 27 Disember 2019 kerana gagal hadir di hadapan Pegawai Penyiasat SC sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 32(3)(a) AMLATFPUAA.

SC keluar tatalaku AGM secara maya

SC ingin menegaskan bahawa penerbit tersenarai hendaklah berusaha mengadakan mesyuarat secara maya sepenuhnya dengan seberapa sedikit bilangan kehadiran individu yang mungkin di tempat penyiaran. Mereka yang hadir mestilah mematuhi semua garis panduan penjarakan sosial.

Keperluan kualiti audit tinggi berikutan Covid-19 – SC

Dalam satu pekeliling kepada juruaudit dan jawatankuasa audit, AOB yang mengawal selia juruaudit PIE berkata, mereka memantau rapi impak pandemik tersebut terhadap kualiti laporan kewangan PIE.

Fleksibiliti pembiayaan margin bagi peserta pasaran modal

Para broker, atas budi bicara mereka, tidak boleh membuat panggilan margin atau mengenakan pengurangan nilai ke atas apa-apa cagaran dan sekuriti yang dibeli dan dibawa ke dalam akaun margin.

Bursa, SC gantung jualan singkat

Penggantungan ini diperkenalkan sebagai sebahagian daripada langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan potensi risiko yang timbul daripada ketidaktentuan yang sengit dan ketidakpastian pasaran global.