Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee (tengah) serta yang lain bergambar dengan dua buku Kejuruteraan Makanan pada Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2021) di Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 23 MAC 2021
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee semasa hadir pada Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2021) dan Pelancaran Dua Buku Kejuruteraan Makanan di Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 23 MAC 2021
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee menyempurnakan gimik perasmian pada Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2021) dan Pelancaran Dua Buku Kejuruteraan Makanan di Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 23 MAC 2021
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman antara Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Mohamad Roff Mohd Noor (dua kiri) dengan Presiden Persatuan Jurutera Pertanian dan Makanan Malaysia (MSAE), Prof. Ts. Dr. Rosnah Shamsudin pada Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2021) dan Pelancaran 2 Buku Kejuruteraan Makanan di Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 23 MAC 2021
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee (tengah) serta yang lain bergambar dengan dua buku Kejuruteraan Makanan pada Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2021) di Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 23 MAC 2021
Pembantu Operasi MARDI, Siti Sri Nor Intan bergambar menunjukkan dua buku Kejuteraan Makanan selepas Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2021) di Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 23 MAC 2021