Malaysia terbit sukuk kelestarian berdaulat berdenominasi dolar AS pertama dunia

Berikutan permintaan yang amat menggalakkan, katanya, Kerajaan memutuskan untuk meningkatkan saiz terbitan asal daripada AS$1.0 bilion kepada AS$1.3 bilion.