Sekumpulan Gabungan Majlis Belia Malaysia memegang plakad bantahan dan berjalan ke bangunan Kementerian Belia Sukan bagi menyerahkan memorandum bantahan atas pelaksanaan penurunan had umur belia kepada 30 tahun di Menara Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Foto AMIRUL SHAUFIQ 25 NOVEMBER 2021.
Peserta memegang plakad bantahan berkumpul di sekitar pekarangan bangunan Kementerian Belia Sukan (KBS) bagi menyerahkan memorandum bantahan atas pelaksanaan penurunan had umur belia kepada 30 tahun di Menara Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Foto AMIRUL SHAUFIQ 25 NOVEMBER 2021.
Peserta memegang plakad bantahan berkumpul di sekitar pekarangan bangunan Kementerian Belia Sukan (KBS) bagi menyerahkan memorandum bantahan atas pelaksanaan penurunan had umur belia kepada 30 tahun di Menara Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Foto AMIRUL SHAUFIQ 25 NOVEMBER 2021.
Sekumpulan Gabungan Majlis Belia Malaysia memegang plakad bantahan dan berjalan ke bangunan Kementerian Belia Sukan bagi menyerahkan memorandum bantahan atas pelaksanaan penurunan had umur belia kepada 30 tahun di Menara Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Foto AMIRUL SHAUFIQ 25 NOVEMBER 2021.
Gabungan Majlis Belia Malaysia menyerahkan memorendum bantahan atas pelaksanaan penurunan had umur belia kepada 30 tahun kepada Setiausaha Sulit Kanan Menteri Sukan, Khairul Shahril Amin di Menara Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Foto AMIRUL SHAUFIQ 25 NOVEMBER 2021.