Pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Wira Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir pada Majlis Penyerahan Bantuan kepada mangsa banjir di Balai Rukun Tetangga Taman Seri Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 15 JANUARI 2022.
Mangsa banjir yang menerima bantuan selepas Majlis Penyerahan Bantuan Banjir kepada mangsa banjir di Balai Rukun Tetangga Taman Seri Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 15 JANUARI 2022.
Mangsa banjir yang menerima bantuan selepas Majlis Penyerahan Bantuan Banjir kepada mangsa banjir di Balai Rukun Tetangga Taman Seri Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 15 JANUARI 2022.
Pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Wira Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin menyerahkan replika cek kepada wakil penduduk Serdang, Datuk Dr. Mohamed Satim Diman (dua kiri) pada Majlis Penyerahan Bantuan kepada mangsa banjir di Balai Rukun Tetangga Taman Seri Serdang, Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 15 JANUARI 2022.