SC tidak dapat menentukan pelanggaran SICDA dalam kes Azam Baki

SC telah memuktamadkan siasatannya dan berdasarkan bukti yang dikumpul, SC tidak dapat memastikan secara muktamad wujud pelanggaran di bawah Seksyen 25(4) SICDA telah berlaku.