MGNews: Ketua Perwakilan Diplomatik Perlu Lebih Kreatif Tarik Pelabur Asing

Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail sabri Yaakob menyeru Ketua-Ketua Perwakilan Diplomatik untuk menerapkan pendekatan yang lebih kreatif dalam usaha menarik kembali kemasukan lebih ramai pelabur asing ke Malaysia.