GTA telah mengumumkan bahawa terdapat 8 caln yang telah ditetapkan sebagai calon yang akan bertanding di semasa pru-15 ini