Logo Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

KUALA LUMPUR – Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) mempertingkatkan Garis Panduan Pendaftaran Modal Teroka dan Perbadanan Ekuiti Persendirian dan Perbadanan Pengurusan (Garis Panduan VC/PE). Pindaan itu berkuat kuasa 28 November 2022.

Garis Panduan VC/PE yang dipertingkat bertujuan untuk memupuk persekitaran yang lebih kondusif dan meningkatkan daya tarikan pasaran swasta, terutamanya dalam kelas aset modal teroka (VC) dan ekuiti persendirian (PE).

Pengerusi SC Datuk Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata, penambahbaikan itu adalah langkah terbaharu yang diambil oleh SC untuk membantu menyediakan pelbagai pilihan pembiayaan untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS), terutamanya syarikat baharu dan perusahaan pertumbuhan tinggi.

Ini penting untuk memupuk inovasi dalam kalangan PKS dan mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Antara lain, semakan tertumpu kepada mengembangkan asas pelabur dan membolehkan lebih banyak modal disediakan, terutamanya untuk syarikat permulaan peringkat awal, dan merangkumi perkara seperti berikut:-

1. Perkembangkan kumpulan pelabur yang layak melabur dalam dana VC dan PE, dengan pengenalan ujian pelaburan minimum baharu sebanyak RM250,000. Ini akan membolehkan lebih ramai pelabur, terutamanya pelabur mangkin, mengumpulkan wang mereka ke dalam dana VC dan PE.

2. Memperkemas dan memudahkan keperluan pendaftaran untuk kedua-dua firma VC dan PE. Ini adalah untuk menggalakkan penubuhan firma baharu tempatan dan asing di Malaysia, dan memperdalam kumpulan bakat VC dan PE profesional.

3. Jadikan keperluan pendaftaran hanya untuk firma yang menjalankan aktiviti pengurusan dana berkenaan dengan dana VC dan PE. Oleh itu, entiti yang hanya membiayai (fund vehicle) tidak lagi perlu didaftarkan di bawah Garis Panduan VC/PE.

4. Keluarkan had 50 pelabur pada dana VC dan PE. Ini adalah untuk menampung keperluan industri yang berkembang dan penggunaan struktur lain yang semakin meningkat seperti perkongsian terhad.

Maklumat lanjut mengenai Garis Panduan VC/PE yang disemak, termasuk rangka kerja pendaftaran dan borang permohonan, boleh didapati di laman web SC.

Rangka kerja yang dipertingkatkan ini melengkapkan pelbagai insentif untuk pelaburan VC yang tersedia pada masa ini.

Ini termasuk pengecualian cukai untuk dana VC yang layak serta untuk pengurus VC atau PE dan potongan untuk pelaburan yang layak ke dalam syarikat baru yang dibuat sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui dana.

Untuk layak mendapat insentif ini, pengurus VC atau PE mesti, antara lain, berdaftar dengan dan mendapatkan pensijilan oleh SC. – MalaysiaGazette