MGNews: Kerajaan Beri Peruntukan RM200 Juta Kepada Pemain Industri Seni Untuk Menfail Hasil Karya

Ia sebahagian langkah bagi memastikan hak cipta hasil seni yang dihasilkan dilindungi.