MGNews : Bajet 2023 Akan Tumpu Import Makanan Yang Tinggi

Nilai import makanan yang tinggi dan isu sekuriti makanan merupakan antara perkara yang diberi tumpuan dalam Belanjawan 2023.