MGNews : Kerajaan Umum Penubuhan Jawatankuasa Khas Semak Dasar Pendidikan Tinggi

Jawatankuasa Menyemak Dan Mengkaji Dasar Pendidikan Tinggi Nasional yang ditubuhkan diberi masa tiga bulan untuk mengemukakan maklumat yang dikumpul.