Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Bhd (Kopsya) dijangka menerbitkan sukuk bernilai RM2 bilion dalam usaha memenuhi tanggungjawab sebagai koperasi yang memberi pembiayaan kepada koperasi-koperasi lain.