Friday, July 19, 2024
Home Tag Sukuk

Tag: sukuk

MRL terima penilaian impak “emas” Rangka Kerja Sukuk SDG

Rangka kerja Sukuk SDG yang telah menerima penilaian impak "Emas" oleh MARC Ratings Berhad ini diwujudkan untuk menetapkan garis panduan bagi MRL menerbitkan Sukuk SDG untuk projek-projek khas yang dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan sosial.

Pasaran bon, sukuk Malaysia dalam kedudukan baik sedia pembiayaan inisiatif ...

Pada 2023 (sehingga Oktober), tiga sukuk SRI dengan jumlah saiz program RM2.2 bilion telah diserah simpan dengan SC.

Bank Islam terbit tranche kelima Sukuk Murabahah bernilai RM400 juta

Ia merupakan sebahagian daripada Program Sukuk Murabahah berjumlah RM10.0 bilion bank ini.

MGNews : Kopsya Cadang Terbit Sukuk Bernilai RM2 Bilion

Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Bhd (Kopsya) dijangka menerbitkan sukuk bernilai RM2 bilion dalam usaha memenuhi tanggungjawab sebagai koperasi yang memberi pembiayaan kepada koperasi-koperasi lain.

Bank Rakyat terbit Sukuk Wakalah bernilai RM500 juta

Terbitan tersebut merangkumi tiga bahagian iaitu RM200 juta untuk tempoh tiga tahun, RM200 juta untuk tempoh lima tahun dan RM100 juta untuk tempoh tujuh tahun.

MGII1 Lestari bernilai RM4.5b catat lebihan langganan 2.38 kali

MGII Lestari berjaya menarik pelbagai jenis pelabur dan telah diagihkan kepada institusi kewangan tempatan (50.3%), pelabur institusi (38.4%), syarikat insurans (7.2%) dan pelabur bukan pemastautin (4.1%).

Proton muktamadkan terbitan Sukuk RM700 juta

Proton Holdings Bhd menerusi anak syarikatnya PONSB Capital Bhd telah berjaya memuktamadkan terbitan bahagian kedua Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) bernilai RM700 juta di bawah program Sukuk Wakalahnya.

Bank Rakyat terbit Sukuk Wakalah RM1.5 bilion

Terbitan tersebut merangkumi dwi-tranche iaitu RM700 juta untuk tempoh lima tahun dan RM800 juta untuk tempoh tujuh tahun yang mana diterbitkan pada 12 Mei 2022.

Agrobank berjaya tetapkan harga Program Sukuk Wakalah berjumlah RM500 juta

Hasil daripada penerbitan Sukuk Wakalah ini akan digunakan untuk keperluan perniagaan am dan modal kerja patuh Syariah.

Terbitan Sukuk Wakalah bernilai RM750 juta BSN catat lebihan langganan 3.48...

Sukuk bernilai RM750 juta di bawah Program Sukuk Wakalah BSN yang ditubuhkan baru-baru itu membabitkan nilai nominal sehingga RM3.5 bilion.