Gambar hiasan

KOS operasi semakin tinggi, paip usang lebih 50 tahun dan sudah 39 tahun terakhir tarif air dinaikkan di Pahang serta air tidak terhasil (NRW) tinggi.

Semua itu merupakan alasan-alasan berkali-kali dinyatakan oleh operator-operator bekalan air di negara ini.

Apakah pimpinan operator bekalan air menyedari matlamat peralihan dari entiti kerajaan, jabatan bekalan air kepada entiti berbentuk komersial untuk mengendalikan perkhidmatan bekalan air di Malaysia?

Mana kecekapan ?

Dasar pengkorporatan/penswastaan operator air bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan mutu perkhidmatan bekalan air terawat kepada isi rumah dan sektor industri yang merupakan keperluan asas kemajuan negara. Banyak industri sangat bergantung kepada bekalan air untuk kemandirian. Maka amat penting untuk mana-mana negeri untuk menarik pelaburan untuk mengwujudkan suasana jaminan bekalan air yang memuaskan.

Akan tetapi sejak 2006 peralihan kepada pengkorporatan operator air di negeri-negeri Semananjung Malaysia tidak sekata. Beberapa negeri telah berjaya dan selainnya masih beroperasi seakan seperti jabatan bekalan air dengan kerajaan negeri terus menanggung beban kos/kerugian operasi bekalan air yang tidak membantu perubahan budaya kerja pengurusan operator bekalan air. Maka alasan kos operasi semakin tinggi sekadar melepaskan batuk di tangga.

Bukan semua paip lama bocor

Sememangnya sebahagian rangkaian paip-paip bekalan air adalah sudah lama dan bukannya kesemuanya. Sedunia bukan semua paip lama ditukarkan oleh syarikat-syarikat yang mengendalikan bekalan air. Sedunia rangkaian paip-paip termasuk paip lama yang sering bermasalah sahaja ditukarkan.

Sebagai entiti berasaskan komersial seharusnya tidak bolehlah menggunakan alasan paip lama untuk menutupi kelemahan-kelemahan lain yang terus mengekalkan kehilangan NRW  seperti pengurusan aduan-aduan pengguna tentang paip pecah, kecurian air, meter air rosak, rasuah, kelemahan kecekapan petugas, kadar kutipan hasil yang rendah dan sebagainya.

Aduan awam untuk menjimatkan masa

Aduan-aduan khususnya berkaitan pecah paip yang tidak diambil tindakan segera mengakibatkan pengguna hilang keyakinan untuk terus melaporkan tentang kejadian kebocoran paip air. Ini amat lazim apabila mendapati penghuni premis berhampiran kejadian kebocoran paip air mengadu aduan mereka tidak diambil tindakan sehingga bertahun setelah kebocoran dilaporkan. Aduan orang awam merupakan satu sumbangan tanpa kos kepada operator air untuk mengurangkan kerugian dari kebocoran merupakan salah satu NRW.

Apakah peratusan kutipan hasil dari kesemua bil air dikeluarkan? Ini merupakan “low hanging fruit” cara mudah untuk meningkatkan kutipan hasil.

Apakah benar meter rosak?

Apakah kewajaran sebagai entiti komersial membiarkan peratusan yang tinggi meter rosak? Tanpa meter yang beroperasi bagaimanakah boleh berniaga? Apakah tindakan pengurusan operator air untuk mengenalpasti punca bil minimum lebih dari tiga bulan tanpa meter bergerak?

Apakah ketidakupayaan operator bekalan air dijadikan sebagai senjata oleh pihak-pihak tertentu mengwujudkan keadaan “meter rosak” untuk mengelakkan membayar bil air sebenar? Perkara ini masih tidak selidik secara telus dan dijelaskan sebelum mewajarkan menaikkan tarif air terawat. Keadaan ini tidak adil kepada pengguna yang melunaskan bayaran bil air secara jujur.

Keseluruhan kehilangan air dalam pelbagai ketidak cekapan operasi termasuk dalam penggunaan per kapita yang tinggi dijadikan sebagai satu alasan untuk mewajarkan kenaikan tarif air.

Maka dicadangkan Kerajaan Persekutuan sebelum membenarkan kenaikan tarif air baru harus, menyemak pelan tindakan pengurusan setiap operator bekalan dengan:
• timeline terperinci menguruskan aduan pengguna yang telus dan pertanggungjawaban (transparent and accountable).
• penubuhan pasukan NRW mengesan dan membaiki di setiap Lembangan Loji Rawatan Air (LRA).
▪︎ kalibrasi dan pensijilan semua meter pukal di setiap loji rawatan air. (LRA)
▪︎ kalibrasi dan pensijilan semua meter zon.
▪︎ kalibrasi semua meter pengguna.
• meningkatkan kadar kutipan hasil air,
• program penggantian meter rosak

Rombakan pengurusan operator bekalan air dengan mengwajibkan wakil bebas dari orang awam (tanpa kaitan politik dan industri) sebagai ahli lembaga pengarah operator bekalan air.

Mohd Saiful Abdullah
Setiausaha Kehormat
Persatuan Pendidikan Dan Penyelidikan Untuk Pengguna-Pengguna Pahang

1 Komen

  1. Terbaik. Suatu cetusan pemikiran yg membuka mata. Operator air senang lenang naikkan tarif, sedangkan kos mereka meningkat boleh sebab kecuaian mereka baikpulih atau alpa dlm menurunkan nrw. Pembaziran sendiri tak nak atasi, selagi tu la kerajaan negeri patut hentikan apa apa kenaikan tarif air yg dicadangkan oleh operator air.

Comments are closed.