Gambar hiasan

Oleh: Muhammad Ammar Izzudin Zainudin

SIJIL Pelajaran Malaysia (SPM) adalah peperiksaan kebangsaan utama yang diambil selepas menamatkan pendidikan menengah. SPM terbuka kepada semua calon yang telah menjalani lima atau enam tahun sekolah rendah dan telah menamatkan lima tahun pendidikan menengah atau sekurang-kurangnya dua tahun sekolah menengah. Objektifnya adalah pensijilan mata pelajaran. Ia menilai pencapaian pelajar dalam semua mata pelajaran yang lulus, serta syarat minimum untuk lulus bahasa Melayu dan sejarah. Oleh itu, SPM digunakan untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi berdasarkan kombinasi mata pelajaran yang diperoleh dalam SPM yang berkaitan dengan kursus yang dipilih. SPM juga digunakan untuk kelayakan untuk mendapatkan biasiswa dan mencari pekerjaan.

Menurut Pengarah Pendidikan, Azman Adnan, daripada 383,685 calon baru untuk Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2023, sejumlah 10,160 tidak menghadiri peperiksaan. Selain itu, isu ketidakhadiran perlu diberi perhatian dan disiasat agar langkah-langkah intervensi dapat dilaksanakan.

Bagaimanapun, adalah penting untuk menyedari bahawa SPM bukanlah faktor tunggal yang menentukan masa depan seorang pelajar dalam dunia yang sentiasa berubah penuh dengan peluang. Walaupun SPM berperanan penting pada masa tersebut, ia hanyalah permulaan perjalanan yang lebih panjang. Pelajar mungkin mengalami tekanan hebat untuk mencapai keputusan yang baik dalam SPM.

Ketakutan akan kegagalan dan harapan masyarakat seringkali membawa kepada kebimbangan dan tekanan, yang boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan prestasi calon. Menumpukan sepenuhnya kepada pencapaian markah yang ideal menyempitkan perspektif mereka dan mungkin menghalang mereka daripada menemui bakat sejati dan minat mereka di luar batasan peperiksaan.

Kejayaan juga datang dalam pelbagai bentuk. SPM bukan sekadar tentang mencapai kecemerlangan akademik atau menempatkan diri di universiti-universiti yang terkemuka. Terdapat banyak jalan kejayaan, dan setiap jalan itu bernilai dan memberi ganjaran.

Oleh itu, kerajaan Malaysia telah melancarkan Program Pendidikan dan Latihan Vokasional (TVET). Ini boleh membantu pelajar memperoleh kemahiran teknikal penting yang sangat diminati dalam pelbagai industri. Mereka memainkan peranan penting dalam membina dan mengekalkan infrastruktur serta memenuhi tuntutan akan kepakaran mereka dalam pembangunan negara. Sebagai contoh, Revolusi Perindustrian Keempat sejajar dengan peluang yang memerlukan kemahiran khusus.

Selain itu, keusahawanan. Keputusan SPM tidak semestinya perlu diterjemahkan sebagai garis A untuk setiap mata pelajaran. Ramai usahawan berjaya tidak mengejar pendidikan formal. Mereka memiliki sifat seperti ketekunan, inovasi, dan etika kerja yang teguh, yang merupakan kriteria penting untuk membina perniagaan yang berkembang.

Oleh itu, SPM hanyalah sebagai tolok ukur. Walaupun SPM mungkin bukan penentu tunggal masa depan seseorang, ia adalah penting. Ia berperanan sebagai tongkat pengukur untuk menilai kekuatan dan kelemahan akademik pelajar. Keputusan peperiksaan boleh menjadi alat yang berharga untuk mengenal pasti bidang-bidang di mana pelajar mungkin memerlukan sokongan lanjut atau menonjol. Ia juga boleh digunakan untuk pemilihan kursus dalam pendidikan selepas sekolah menengah, memastikan bahawa pelajar mengikuti program yang sejajar dengan minat dan keupayaan mereka.

Keperluan bimbingan dan sokongan adalah penting bagi ibu bapa, pendidik, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengubah naratif sekitar SPM. Tumpuan hendaklah diberikan bukan hanya kepada mencapai keputusan cemerlang, tetapi juga kepada membina individu yang seimbang dengan karakter yang kuat, kemahiran berfikir kritis, dan mentaliti pertumbuhan. Bimbingan kerjaya perlu disediakan kepada pelajar dengan akses kepada perkhidmatan kaunseling kerjaya untuk membantu mereka meneroka pelbagai pilihan kerjaya dan mengenal pasti kekuatan mereka. Ini membolehkan mereka membuat keputusan yang berasaskan maklumat mengenai laluan masa depan mereka walaupun laluan tersebut tidak memerlukan keputusan SPM yang cemerlang.

Sokongan kesihatan mental juga penting. Tekanan sekitar SPM boleh memberi kesan kepada kebajikan mental pelajar. Sekolah memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran sokongan di mana pelajar berasa selesa mencari bantuan dan menyatakan kebimbangan mereka. Ini boleh dicapai dengan menggalakkan komunikasi terbuka dan memupuk mekanisme penanganan tekanan yang sihat untuk mengurangkan secara ketara tekanan dan membolehkan pelajar menunjukkan potensi penuh mereka.

Kesimpulannya, SPM adalah penting sebagai asas untuk melanjutkan pelajaran dan memasuki dunia pekerjaan namun bukanlah penentu mutlak masa depan seseorang. Kejayaan hidup juga bergantung kepada kemahiran insaniah, pengalaman kerja, dan kesungguhan untuk terus belajar dan berkembang. Banyak individu telah membuktikan bahawa dengan usaha dan dedikasi, mereka boleh mencapai kejayaan walaupun keputusan SPM mereka tidak cemerlang.

Penulis adalah Pelajar Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia