Bursa Malaysia

KUALA LUMPUR – FSBM Holdings Bhd telah berjaya mengawal kedudukan kewangannya dan tidak lagi mencetuskan mana-mana kriteria di bawah Perenggan 2.1 Nota Amalan 17 (PN17) Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Bhd (Bursa Malaysia).

Oleh itu, Bursa Malaysia memutuskan untuk meluluskan permohonan syarikat itu untuk ditarik balik daripada diklasifikasikan sebagai syarikat PN17.

FSBM berkata ia akan ditarik balik daripada diklasifikasikan sebagai syarikat PN17 berkuat kuasa esok, mulai jam 9 pagi. – MalaysiaGazette