Friday, July 19, 2024
Home Tag Mohammad Yusof

Tag: Mohammad Yusof

KPT bentuk jawatankuasa khas kaji dasar pendidikan tinggi

Mohammad Yusof berkata, penubuhan jawatankuasa khas itu dibuat sebagai usaha kementerian melakukan reformasi pendidikan tinggi negara.