Wednesday, January 26, 2022
Home Tag Rangka Kerja Pengawasan

Tag: Rangka Kerja Pengawasan

Tabung Haji lancar Rangka Kerja Pengawasan, kukuh asas tadbir urus

Objektif utama RKP TH adalah merangkumi prinsip Maqasid Syariah – iaitu menjalankan kerja-kerja operasi dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan menegakkan tadbir urus korporat yang kukuh dah berintegriti.