Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof menurunkan tandatangan pada prgram MyPerintis-Revbiz sambil diiringi Timbalan Menteri Pembangunan USahawan, Dr. Mohd Hatta Ramli (kanan) dan Ketua Setiausaha Kemeterian Pembangunan Usahawan, Wan Suraya Wan Mohd Radzi (tiga kiri) pada Majlis Pelancaran Pusat Sehenti Keusahawan dan MyPerintis-Revbiz Talk di Bangunan SME Corporation, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 15 OKTOBER 2018
MGF15102018_MAJLIS PELANCARAN PUSAT SEHENTI KEUSAHAWANAN11
Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof bergambar kenangan sambil diiringi Timbalan Menteri Pembangunan USahawan, Dr. Mohd Hatta Ramli (dua kiri) dan Ketua Setiausaha Kementerian Usahawan, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan, Wan Suraya Wan Mohd Radzi pada Majlis Pelancaran Pusat Sehenti Keusahawan dan MyPerintis-Revbiz Talk di Bangunan SME Corporation, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 15 OKTOBER 2018
MGF15102018_MAJLIS PELANCARAN PUSAT SEHENTI KEUSAHAWANAN12
Menteri Pembangunan Usahwan, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof menurunkan tandatangan sebagai pelancaran Pusat Sehenti Keusahawan pada Majlis Pelancaran Pusat Sehenti Keusahawan dan MyPerintis-Revbiz Talk di Bangunan SME Corporation, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 15 OKTOBER 2018
MGF15102018_MAJLIS PELANCARAN PUSAT SEHENTI KEUSAHAWANAN13
Menteri Pembangunan Usahwan, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof bersama Timbalan Menteri Pembangunan USahawan, Dr. Mohd Hatta Ramli beramah mesra bersama kakitangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada Majlis Pelancaran Pusat Sehenti Keusahawan dan MyPerintis-Revbiz Talk di Bangunan SME Corporation, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 15 OKTOBER 2018