Ketua Komunikasi Korporat Bernas, Norliza Mat Isa (kanan) berbual ketika mengedarkan bubur lambuk kepada pelancong pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_22
Ketua Komunikasi Korporat Bernas, Norliza Mat Isa (tiga kanan) mengedarkan bubur lambuk kepada orang ramai pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_03
Kakitangan bernas mengedarkan bubur lambuk kepada orang ramai pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_04
Kakitangan bernas memberi penerangan kepada pelancong mengenai 10 jenis bubur lambuk pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_05
Kakitangan bernas mengedarkan bubur lambuk kepada orang ramai pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_08
Pelancong dari England, Connar Cameron (kiri) dan Zoe Attfield menunjukkan 10 jenis bubur lambuk pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_16
Temubual bersama pengunjung, Lee See Hoi pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_07
Kakitangan bernas mengedarkan bubur lambuk kepada pelancong dan orang ramai pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019
MGF24052019_BERNAS BUBUR LAMBUK_19
Temubual bersama pengunjung, Abdul Rahman Mat Isa pada Program Ikhlas Bernas Bubur Lambuk Antarabangsa di Pasar Seni, Kuala Lumpur. foto FAREEZ FADZIL, 24 MEI 2019