Kelihatan penduduk meninjau keadaan rumah mereka yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Keadaan rumah yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Sebahagian penduduk terpaksa berteduh di penempatan sementara yang disediakan oleh penduduk kampung selepas rumah mereka dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Sebahagian penduduk terpaksa berteduh di penempatan sementara yang disediakan oleh penduduk kampung selepas rumah mereka dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Sebahagian kanak-kanak terpaksa berteduh di penempatan sementara yang disediakan oleh penduduk kampung selepas rumah mereka dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Sebahagian kanak-kanak terpaksa berteduh di penempatan sementara yang disediakan oleh penduduk kampung selepas rumah mereka dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Keadaan rumah yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Kelihatan penduduk meninjau keadaan rumah mereka yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Sebahagian penduduk mencari perkakas rumah yang masih boleh digunakan selepas rumah mereka dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Kelihatan seorang penduduk merenung kearah rumahnya yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Sebahagian penduduk mencari perkakas rumah yang masih boleh digunakan selepas rumah mereka dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Keadaan rumah yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019
Keadaan rumah yang telah dirobohkan oleh Kerajaan Selangor di Paya Jaras Hilir, Selangor. foto IQBAL BASRI, 19 SEPTEMBER 2019