Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang (dua kiri) bersama penduduk membersih sungai pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang (dua kanan) bersama penduduk membersih sungai pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Penduduk membersihkan kawasan sungai pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Seorang penduduk bergotong-royong membersihkan kawasan sungai pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Seorang penduduk bergotong-royong membersihkan kawasan sungai pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang (dua kiri) bersama penduduk melihat kawasan sungai pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang (dua kiri) menerima pelan induk dari Ketua Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Ruzi Mat Juri (dua kanan) pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.
Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang (dua kiri) melihat pelan induk pada Majlis Penyerahan Kertas Cadangan Pelan Induk Denai Sungai Air Hitam di Kampung Dato Abu Bakar Baginda, Kajang, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 10 JANUARI 2021.