Sebahagian anak orang asli suku Temuan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Gelagat kanak-kanak orang asli suku Temuan, Fariz Nazril, 8 (kiri) bersama Nur Amanda Amani, 9 (kanan) mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Sebahagian kanak-kanak orang asli mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Seorang pelajar orang asli suku Temuan, Muhammad Jumaidi Omer Faruk, 14, mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Seorang pelajar orang asli suku Temuan, Muhammad Jumaidi Omer Faruk, 14, mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Orang asli suku Temuan, Siti Nur Khatijah Abdullah (dua kiri) memerhatikan Muhammad Jumaidi Omer Faruk, 14 (dua kanan), Juil Omer Faruk, 13 (kanan) dan Nur Rara Caiser Omer Faruk, 9, mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Sebahagian anak orang asli suku Temuan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.
Sebahagian kanak-kanak orang asli mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) menggunakan telefon bimbit ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette di Kampung Pangsun, Hulu Langat, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 25 JANUARI 2021.