Keadaan dapur ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Pekerja buruh binaan suami dan isteri tinggal dalam satu bilik ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Keadaan dalam bilik pekerja buruh binaan ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Keadaan dapur ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Keadaan tandas ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Che Mohd Rokman Che Awang (kiri) membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Keadaan dapur ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Keadaan dalam bilik pekerja buruh binaan ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Keadaan dapur ketika Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di tapak binaan sekitar Lebuhraya Lingkaran Tengah 2, Taman Wahyu, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Che Mohd Rokman Che Awang membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Che Mohd Rokman Che Awang membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Che Mohd Rokman Che Awang (kiri) membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021
Pihak Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat pemantauan melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 04 MAC 2021