Pembantu Hal Ehwal Agama Islam, Rashid membaca doa selepas selesai akad zakat fitrah secara pandu lalu ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Foto FIKRI YAZID, 18 APRIL 2021.
Seorang lelaki sedang membaca lafaz Akad Fitrah yang tertera di hadapan kaunter ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Foto FIKRI YAZID, 18 APRIL 2021.
Pembantu Hal Ehwal Agama Islam, Rashid membaca doa selepas selesai Akad Fitrah ketika menjalankan tugas sebagai Amil secara pandu lalu ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Foto FIKRI YAZID, 18 APRIL 2021.
Penolong Pengarah, Muhd Zikri menulis resit pembayaran zakat ketika menjalankan tugas sebagai Amil secara pandu lalu ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Foto FIKRI YAZID, 18 APRIL 2021.
Penolong Pengarah, Muhd Zikri mengutip bayaran zakat Fitrah ketika menjalankan tugas sebagai Amil secara pandu lalu ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazette di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Foto FIKRI YAZID, 18 APRIL 2021.