Anggota penguatkuasa merobohkan penempatan yang didirikan secara haram pada Ops Lagong di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 28 SEPTEMBER 2021.
Anggota penguatkuasa merobohkan penempatan yang didirikan secara haram pada Ops Lagong di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 28 SEPTEMBER 2021.
Anggota penguat kuasa Jabatan Perhutanan Negeri Selangor memusnahkan penempatan secara haram dalam Operasi Penguatkuasaan Hutan secara bersepadu bersama agensi penguatkuasaan berkaitan di Hutan Simpan Bukit Lagong (OPS LAGONG), Selangor. Foto FARHAN MAHAMAD, 28 SEPTEMBER 2021.
Anggota penguatkuasa merobohkan penempatan yang didirikan secara haram pada Ops Lagong di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 28 SEPTEMBER 2021.
Penempatan yang didirikan secara haram pada Ops Lagong di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 28 SEPTEMBER 2021.
Penempatan yang didirikan secara haram pada Ops Lagong di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 28 SEPTEMBER 2021.
Penempatan yang didirikan secara haram pada Ops Lagong di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 28 SEPTEMBER 2021.