Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) melalui Pejabat Jaringan Industri (OIL) UIAM menjalinkan kerjasama pintar dengan enam buah organisasi bagi memantapkan lagi hubungan dan jaringan industri.

KUALA LUMPUR – Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) melalui Pejabat Jaringan Industri (OIL) UIAM menjalinkan kerjasama pintar dengan enam buah organisasi bagi memantapkan lagi hubungan dan jaringan industri.

Kerjasama pintar itu termeterai melalui majlis menandatangani perjanjian persefahaman (MoU) yang berlangsung secara maya di Gombak baru-baru ini.

Syarikat yang terlibat dalam kerjasama ini ialah Coretech System Co. Ltd., Global Peace Mission, Institut Jantung Negara Sdn Bhd, Muehlbauer Technologies Sdn. Bhd., Nippon Muslim Corporation dan The Trustees Of Hidayah Centre Foundation Registered.

Dalam majlis MoU yang sama, UIAM diwakili oleh rektornya, Prof. Emeritus Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak manakala bagi pihak organisasi Coretech System Co. Ltd. diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Rong Yeu-Chang.

Global Peace Mission pula diwakili oleh CEO, Ahmad Fahmi Mohd Samsudin. Institut Jantung Negara (IJN) diwakili oleh CEO, Datuk Dr. Aizai Azan Abdul Rahim.

Muehlbauer Technologies Sdn. Bhd. pula diwakili oleh Sekar Ramasamy sebagai Pengarah Urusan, Nippon Muslim Corporation diwakili oleh CEO, Zulkarnain Hasan Basri dan yang terakhir The Trustees of Hidayah Centre Foundation Registered diwakili oleh Muhammad Fakharuddin Abdul Kudos yang juga CEO.

Menurut Dzulkifli, inisiatif MoU yang dijalinkan itu bagi merapatkan lagi jalinan kerjasama industri dan akademik dalam pelbagai bidang.

Kerjasama dengan dua organisasi antarabangsa dan empat organisasi di dalam negara ini adalah untuk memantapkan lagi aspek penyelidikan dan pembangunan akademik dalam menerajui ilmu pengetahuan dalam bidang kesihatan, kemanusiaan dan teknologi.

“Apa yang diharapkan ialah melalui kerjasama ini, ia akan memantapkan lagi jabatan dan pusat yang terlibat. Selain itu juga pihak kulliyyah juga dapat menerima manfaat untuk para pelajar dari segi penyelidikan, latihan akademik, projek penyelidikan dan sebagainya yang boleh memberi manfaat kepada kedua belah pihak,” ujarnya dalam satu kenyataan.

Di UIAM, Kulliyyah (fakulti) yang akan terlibat dalam kerjasama ini ialah Kulliyyah Kejuruteraan dan Kulliyyah Pengurusan Dan Bahasa manakala pejabat dan pusat yang terlibat ialah Pejabat Jaringan Industri (OIL) dan Pusat Perkhidmatan dan Jalinan Komuniti (CENSERVE).

Sultan Ahmad Shah Medical Centre@IIUM juga terlibat dalam kerjasama ini.

Kerjasama itu juga akan menjadi nilai tambah potensi dan bakat kepada organisasi yang terlibat memberikan penghasilan yang terbaik dalam kualiti pengajaran, pendidikan dan penyelidikan. – MalaysiaGazette