Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong telah mengatakan bahawa kebenaran kemasukan pekerja asing telah diluluskan dan ia harus dikawalselia oleh MoT.