Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Najib Razak meminta sebarang isu yang ditimbulkan dalam media sosial perlu dijawab dalam masa tiga jam.