Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) tidak mempunyai kuasa untuk menghalang wanita yang menunaikan umrah dengan memakai ihram lelaki ke tanah suci atau ke luar negara selagi dia tidak mempunyai sebarang rekod jenayah.