Penari kumpulan Sri Wahyuni melakukan persembahan Seni Reog sempena Malam Pusaka di Ruang Kota di Rex KL, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 17 SEPTEMBER 2022.
Penari kumpulan Sri Wahyuni melakukan persiapan sebelum memulakan persembahan Seni Reog sempena Malam Pusaka di Ruang Kota di Rex KL, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 17 SEPTEMBER 2022.
Penari kumpulan Sri Wahyuni melakukan persembahan Seni Reog sempena Malam Pusaka di Ruang Kota di Rex KL, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 17 SEPTEMBER 2022.
Penari kumpulan Sri Wahyuni melakukan persembahan Seni Reog sempena Malam Pusaka di Ruang Kota di Rex KL, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 17 SEPTEMBER 2022.
Penari kumpulan Manora Cit Manit melakukan persembahan Manora sempena Malam Pusaka di Ruang Kota di Rex KL, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 17 SEPTEMBER 2022.